Aký je postup a príprava odberu vzorky?

Pokyny k odberu a odoslania vzorky krvi sú uvedené v Príručke na použitie testovacej súpravy NIFTY PRO®.

Odber krvi je veľmi jednoduchý. Miesto vpichu sa musí dezinfikovať. Potom sa odoberie 10 ml periférnej žilovej krvi, ktorá sa dá do odberovej skúmavky, poskytnutej spolu testovacou súpravou NIFTY PRO®. Škatuľku so súpravou treba následne odoslať prostredníctvom nami určeného kuriéra podľa pokynov uvedených v príručke.

 

Aký je priebeh testovania NIFTY PRO®?

Choďte do sekcie Priebeh testovania NIFTY PRO® v hlavnom menu v časti Lekári.

 

Aká je špecificita a senzitivita testu NIFTY PRO®?

Senzitivita testu NIFTY PRO® je 100 % a špecificita testu je 99,9 % pre trizómie 21, 18 a 13.

 

Aká je miera opakovaného odberu krvi a nerozpoznateľných výsledkov (no call) pri teste NIFTY PRO®?

Pri teste NIFTY PRO® je miera opakovaného odberu krvi 2,8 % a nerozpoznateľných výsledkov 0,069 %

 

Aká je cena testu NIFTY PRO®?

NIFTY PRO® ponúka bezkonkurenčnú cenovú štruktúru v rámci odvetvia. Cena testu je 480€.

 

Aké metódy sa používajú pri testovaní?

Test NIFTY PRO® používa metódu sekvenovania celého genómu a masívneho paralelného sekvenovania. Viac informácii nájdete v sekcii Test NIFTY PRO® - metodika.

 

Aká je miera falošnej pozitivity?

Miera falošnej pozitivity testu NIFTY PRO® je 0,1 %; údaj je založený na našich interných dátach z viac ako 3,3 milióna testovaných vzoriek. Viac informácii o externe validovanej miere presnosti nájdete v sekcii Klinické údaje.

 

V akej forme sú oznámené výsledky a ako interpretujete výsledky?

NIFTY PRO® oznámi výsledky vyšetrenia v elektronickej správe o vyšetrení 
o 10 pracovných dní odo dňa prijatia vzorky. Správu odošleme na vami uvedenú emailovú adresu.
Formát správy ukáže vysoké alebo nízke riziko, so špecifickým skóre pre trizómie 21, 18 a 13.
Ak boli zvolené aj možnosti vyšetrenia delečných/duplikačných syndrómov a/alebo aneuploidií pohlavných chromozómov, v správe sa tiež uvedie, či bola zachytená aberácia. 

 

Môže sa test uskutočniť pri IVF, darcovstve vajíčka a tehotenstve s dvojičkami?

Áno, test NIFTY PRO® je možné uskutočniť aj pri IVF, darcovstve vajíčka aj tehotenstve s dvojičkami.