Priebeh testovania NIFTY PRO®

Realizácia NIFTY PRO® je bezpečná a jednoduchá.

  1. Poskytnite pacientke pre testovaním genetickú konzultáciu; je potrebné, aby pacientka podpísala tlačivo s informovaným súhlasom.
  2. Odoberte pacientke 10 ml krvi.
  3. Vložte vzorku krvi do škatuľky s testovacou súpravou NIFTY PRO®.
  4. Odošlite balíček so vzorkou do NIFTY PRO® certifikovaného laboratória prostredníctvom našej zmluvnej prepravnej spoločnosti a nášho predplateného zákazníckeho účtu.
  5. Sekvenovanie sa uskutoční v NIFTY PRO® laboratóriu.
  6. Výsledky dostanete do 7 pracovných dní.
  7. Poskytnite pacientke genetickú konzultáciu po testovaní.

Ak ešte neposkytujete test NIFTY PRO®, navštívte sekciu Noví poskytovatelia, ktorú nájdete v hlavnom menu v časti Objednanie testu. Alebo nás kontaktujte emailom.