Priebeh testovania NIFTY PRO®

Realizácia NIFTY PRO® je bezpečná a jednoduchá.

  1. Poskytnite pacientke pre testovaním genetickú konzultáciu; je potrebné, aby pacientka podpísala tlačivo s informovaným súhlasom.
  2. Odoberte pacientke 10 ml krvi.
  3. Ak sa separácia plazmy vykonáva lokálne, separujte krv a plazmu (nie je povinné).
  4. Vložte vzorku krvi/plazmy do škatuľky s testovacou súpravou NIFTY PRO®.
  5. Odošlite balíček so vzorkou do NIFTY PRO® certifikovaného laboratória prostredníctvom našej zmluvnej prepravnej spoločnosti a nášho predplateného zákazníckeho účtu.
  6. Sekvenovanie sa uskutoční v NIFTY PRO® laboratóriu.
  7. Výsledky dostanete do 10 pracovných dní.
  8. Poskytnite pacientke genetickú konzultáciu po testovaní.

Ak ešte neposkytujete test NIFTY PRO®, navštívte sekciu Noví poskytovatelia, ktorú nájdete v hlavnom menu v časti Objednanie testu. Alebo nás kontaktujte emailom.