fastest porn of this world sexpic.cc maithili maithili bf hd mein

xxx of shurti hotsextube.info fastest porn of this world

sexy vido com desisexvideo.xyz nayata hukanno

sendra star and jordi vporne.xyz ba yxxx

hatvan sexs MofoSex chubby stomach girl and dag sexy video

hot porn na selu Reality Kings aanil

brazzers queen of thrones part 2 a xxx parody romi rain game of throne indian school x girl xxx Beeg XXx hatvan sexs

kendra anal joi with cei big antiss BoyFriendTv tina louise xxx

brazzers queen of thrones part 2 a xxx parody romi rain game of throne Pornone Video hot porn na selu ra 80an

chubby stomach Gay Male Tube dupont content

Základné informácie o teste NIFTY PRO®

Test NIFTY PRO® je vysoko presný neinvazívny prenatálny test (NIPT), ktorý zisťuje aneuploidie chromozómov, vrátane trizomií 21, 18 a 13, už v 10. týždni gravidity. Test dokáže signifikantne silnejšie indikovať riziko ako tradičné skríningové metódy. Kombináciou miery záchytnosti (DR) vyššou ako 99%* a mierou falošnej pozitivity iba 0,1 %* pre trizómie 21, 18 a 13 zabezpečí test NIFTY PRO® signifikantné zníženie počtu žien, ktoré by inak podstúpili zbytočné invazívne diagnostické vyšetrenia.

Test NIFTY PRO® (neinvazívny test fetálnych trizómií) bol prvým neinvazívnym prenatálnym testom, ktorý vstúpil do klinickej praxe v roku 2010. Ku koncu roka 2017 bolo na celom svete spracovaných viac ako 3,3 milióny testov NIFTY.

Test NIFTY PRO® ponúka tieto vyšetrenia:

 

Trizómie Trizómie Aneuploidie pohlavných chromozómov Delenčné / duplikačné syndrómy Určenie pohlavia
Trizómia 21 (Downov syndróm) Trizómia 9 Monozómia X (Turnerov syndróm) 5p (Cri-du-Chat syndróm) Muž/Žena
Trizómia 18 (Edwardsov syndróm) Trizómia 16 Syndróm XXY (Klinefelterov syndróm) 1p36  
Trizómia 13 (Patauov syndróm) Trizómia 22 Syndróm XXX (Triple-X) 2q33.1  
    Karyotyp XYY Praderov-Williho/Angelmanov syndróm (15q11.2)  
      Jacobsenov syndróm (11q23)  
      Di George syndróm (22q11.2 a 10p14-p13)  
      16p12  
      Van der Woudeov syndróm (1q32.2)  

 

Testovanie trizómií je možné uskutočniť pri tehotenstve s dvojičkami, tehotenstve s využitím vajíčka darkyne, tehotenstve po IVF, tehotenstve so syndrómom miznúceho dvojčaťa po 8. týždňoch od zániku a tak isto aj pri tehotenstve po bunkovej imunoterapii po 4 týždňoch od podania.

 

Test NIFTY PRO® – výhody

 

  • Jediný druh NIPT na trhu, ktorý ponúka vyšetrenie 84 delečných/duplikačných syndrómov a aneuploidií pohlavných chromozómov bez ďalších nákladov.
  • Preukázaná nízka miera potreby opakovaného odberu krvi, iba 2,8 %; údaj založený na viac ako 600 000 testoch.
  • Vlastná metóda sekvenovania a prístrojov na sekvenovanie, odlišné od väčšiny ďalších poskytovateľov NIPT, čo nám umožňuje úplnú kontrolu kvality sekvenovania.
  • Najväčšia kapacita a pokrytie dáva testu NIFTY PRO® bezkonkurenčnú cenovú výhodu v porovnaní s ostatnými poskytovateľmi NIPT.
  • Najviac validovaná metóda NPT na trhu pre trizómiu 21, s publikovanou štúdiou zahŕňajúcou viac ako 147 000 žien a viac ako 3,3 milióna testov NIFTY PRO® uskutočnenými doteraz na celom svete.
  • Prvá spoločnosť, ktorá ponúka neinvazívne prenatálne testovanie v klinickej praxi na celom svete.

 

Porovnanie miery záchytnosti

 


 

Porovnanie miery falošnej pozitivity (FPR)

 

 

1) Dan S. a kol., „Klinické použitie prenatálneho neinvazívneho testovania fetálnych trizómií, založenom na metóde masívneho paralelného sekvenovania, na testovanie trizómie 21 a 18 v prípadoch 11 105 gravidít so zmiešanými rizikovými faktormi.“ Prenat. Diagn., 32: 1225–1232. doi: 10.1002/pd.4002.“

2) Dvojito zaslepená validačná štúdia na 3 464 vzorkách krvi vyšetrených testom NIFTY™.

3) LAU T. a kol., „Neinvazívne prenatálne testovanie fetálnych chromozómových abnormalít DNA z materskej plazmy metódou sekvenovania celého genómu s nízkym pokrytím: prehľad 1 982 konzekutívnych prípadov z jedného centra.“ Ultrasound ObstetGynecol 2014; 43: 254–264


View all of our published reports relating to NIPT testing.

* Údaje o presnosti testu NIFTY™ vychádzajú zo zistení troch samostatne realizovaných nezávislých štúdií (uvedených vyššie) neinvazívneho prenatálneho testovania fetálnych chromozómových abnormalít DNA z materskej plazmy metódou sekvenovania celého genómu. Viac informácií nájdete v ponuke Klinické údaje.