V NIFTY PRO® dostávame od rodičov mnoho otázok, ktoré sa týkajú tehotenstva alebo plánovaného tehotenstva a neinvazívneho prenatálneho testovania. Vyvinuli sme tieto interaktívne aplikácie, aby sme vám poskytli viac informácií o vašom tehotenstve a pomohli sa rozhodnúť, či je neinvazívne prenatálne tehotenstvo pre vás vhodné.

Upozorňujeme však, že tieto aplikácie majú výhradne informačný a vzdelávací účel. Nesmú sa považovať za rozsiahly a vyčerpávajúci popis neinvazívneho prenatálneho testovania, ani za prostriedky poskytujúce rady v oblasti zdravotníckej starostlivosti. V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o neinvazívnom prenatálnom testovaní, obráťte sa na lekára.

Neinvazívne prenatálne testovanie môže, ale nemusí byť pre vás vhodné. Predtým ako podstúpite akékoľvek neinvazívne prenatálne testovanie, vždy konzultujte s lekárom možné riziká, diagnózy, liečbu a/alebo akékoľvek iné potenciálne relevantné otázky súvisiace so zdravotnou starostlivosťou.

 

Na tejto časti sa pracuje.