Komu je test určený?

Test NIFTY PRO® je dostupný pre každú ženu už v 10. týždni tehotenstva.

 

Čo sa dozviem z testu NIFTY PRO®?

Test NIFTY PRO® vám okrem iných poskytne informáciu o riziku narodenia dieťatka s Downovým syndrómom, Edwardsovým syndrómom alebo Patauovým syndrómom. Hoci test NIFTY PRO® dokáže zachytiť tieto ochorenia s presnosťou 99,5 %, ako skríningový test nedokáže určiť so 100 % presnosťou, či vaše dieťa má alebo nemá jedno z týchto ochorení.
Test NIFTY PRO® celkovo vyšetruje 102 genetických ochorení (trizómie, aneuploídie pohlavných chromozómov, delečné a dupllikačné syndrómy).
Test NIFTY PRO® dokáže tiež určiť pohlavie dieťaťa, ak to budete chcieť vedieť.

 

Ako test NIFTY PRO® funguje?

Voľná DNA plodu je počas tehotenstva prítomná v krvnom obehu matky. Po odobratí malej vzorky krvi od matky, test NIFTY PRO® analyzuje túto voľnú DNA plodu prostredníctvom prístrojov na genetické sekvenovanie, aby sa zistilo, či sú prítomné nejaké chromozómové abnormality.

Viac informácií nájdete v sekcii Vedecké pozadie testu NIFTY PRO® na našej webovej stránke alebo si pozrite nasledujúce video, v ktorom sa metóda testovania vysvetľuje podrobnejšie:

 

 

Ako presný je test NIFTY PRO®?

Presnosť testu NIFTY PRO® pri záchytnosti Downovho syndrómu, Edwardsovho syndrómu a Patauovho syndrómu je 99,5 %. Uvedené číslo vychádza z dvoch externých validačných štúdií, ktoré sú uvedené nižšie, a z našich interných testovacích dát, pochádzajúcich z vyšetrenia viac ako 3 300 000 vzoriek.
Je dôležité uvedomiť si, že test NIFTY PRO® je skríningový test, čo znamená, že nedosahuje 100 % presnosť pri testovaní v porovnaní s invazívnymi diagnostickými vyšetreniami ako amniocentéza.

 

Kedy dostanem svoje výsledky?

Výsledky dostanete do 7 pracovných dní od lekára, ktorý vykonal testovanie NIFTY PRO®.

 

Čo znamená falošne pozitívny výsledok?

Falošná pozitivita testu znamená, že výsledok testovania je pozitívny na ochorenie, pričom následné potvrdzujúce diagnostické vyšetrenie ukáže, že plod takéto ochorenie nemá.
Miera falošnej pozitivity testu NIFTY PRO® je 0,1 %.

 

Aký je rozdiel medzi diagnostickým vyšetrením a skríningovým vyšetrením?

Diagnostické vyšetrenie je vyšetrenie, ktorého presnosť je 100 % a s určitosťou potvrdí alebo vylúči ochorenie. Nevýhodou diagnostických prenatálnych vyšetrení ako amniocentéza je, že pri nich hrozí riziko spontánneho potratu.
Skríningové vyšetrenia indikujú riziko prítomnosti ochorenia, a hoci môžu byť vysoko presné, nie sú presné na 100 %.
Test NIFTY PRO® je skríningový test, a hoci sa vyznačuje presnosťou až 99,5 % pri zistení Downovho syndrómu, Edwardsovho syndrómu a Patauovho syndrómu, nie je to diagnostické vyšetrenie.

 

Koľko stojí test NIFTY PRO®?

Cena testu je 480€. Ak neviete, kde sídli najbližší poskytovateľ testu NIFTY PRO®, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke.

 

Čo mám urobiť, ak je výsledok “vysoké riziko”?

Vždy konzultujte svoje výsledky s lekárom. V prípade výsledku vysoké riziko odporúčame podstúpiť potvrdzujúce diagnostické vyšetrenie.

 

Kde je test NIFTY PRO® dostupný?

Test NIFTY PRO® je dostupný na celom svete. Ak neviete, kde sídli najbližší poskytovateľ testovania NIFTY PRO®, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke.