Prečo práve test NIFTY PRO®?

 

Keďže test NIFTY PRO® je možné uskutočniť už v 10. týždni tehotenstva, umožňuje vám dozvedieť sa už v skorom štádiu tehotenstva viac o genetickom zdraví vášho dieťaťa.

V porovnaní s tradičnými skríningovými metódami ponúka test NIFTY PRO® vyššiu presnosť a nižšiu mieru falošnej pozitivity. Znamená to, že menej žien podstúpi invazívne diagnostické vyšetrenia, ako je amniocentéza alebo odber choriových klkov, pri ktorých hrozí 1 – 2 % riziko spontánneho potratu.

Test NIFTY PRO® je neinvazívny, a preto nepredstavuje riziko pre matku alebo dieťa.

Je test NIFTY PRO® pre mňa vhodný?

Test NIFTY PRO® je dostupný pre každú ženu od 10. týždňa tehotenstva, ale je obzvlášť vhodný pre tehotné ženy, u ktorých sú prítomné určité faktory, uvedené nižšie.

Neinvazívne prenatálne testovanie môže, ale nemusí byť pre vás vhodné. Predtým ako podstúpite akékoľvek neinvazívne prenatálne testovanie, konzultujte s lekárom možné riziká, diagnózy, liečbu a/alebo akékoľvek iné potenciálne relevantné otázky súvisiace so zdravotnou starostlivosťou.

 

Test NIFTY PRO® je pre vás vhodný, ak sú u vás prítomné tieto indikácie:

Vek matky 35 rokov a viac v čase pôrodu.
Kontraindikácie invazívneho prenatálneho testovania, ako sú „placenta praevia“, riziko spontánneho potratu, HBV infekcia, atď.
Ultrazvukové vyšetrenie plodu naznačujúce zvýšené riziko aneuploidie.
V minulosti tehotenstvo s chromozómovou aberáciou.
Je potrebné potvrdenie na základe výsledku predchádzajúceho skríningu.
Žena podstúpila IVF liečbu alebo prekonala habituálny potrat.
 

NSCG (Národná spoločnosť genetických poradcov)

NSGC podporuje neinvazívne prenatálne testovanie (NIPT) ako voľbu pre tehotné pacientky so zvýšeným rizikom určitých chromozómových chýb. Pacientkam, ktoré majú abnormálne výsledky NIPT alebo sú u nich prítomné iné faktory naznačujúce chromozómovú abnormalitu, treba ponúknuť genetické poradenstvo a možnosť voľby štandardného potvrdzujúceho diagnostického vyšetrenia.