Vedecké pozadie testu NIFTY PRO®

NIFTY® má publikovaných 40 vedeckých prác:

METODOLÓGIA NIFTY PRO®

NIFTY PRO® test funguje na princípe izolácie cfDNA (materskej aj fetálnej) z krvnej vzorky. Následne sa vykonáva celogenómové sekvenovanie s nízkym pokrytím za použitia technológie sekvenovania ďalšej generácie (NGS – next generation sequencing), pričom sme zvýšili veľkosť analyzovaných dát až 4-násobne. Unikátne čítania každého chromozómu sú kalkulované a porovnávané s optimálnou referenčnou vzorkou. Dáta sa analyzujú bioinformačnými algoritmami vyvinutými spoločnosťou BGI a následne sa určuje skóre rizika testovaného ochorenia. Na identifikáciu pohlavia sa používa molekulárne testovanie fungujúce na princípe detekcie chromozómu Y.

Technológia, ktorú využíva test NIFTY PRO®, umožňuje dosiahnuť vysoko presné výsledky s mierou záchytnosti viac ako 99% pre tri najčastejšie chromozómové ochorenia prítomné po narodení (Downov syndróm, Edwardsov syndróm a Patauov syndróm). Ale je potrebné uvedomiť si, že neinvazívne prenatálne vyšetrenia, ako napríklad test NIFTY PRO®, sú klasifikované ako skríningové vyšetrenia. Znamená to, že výsledky testovania nedosahujú 100 % presnosť, ako je to pri invazívnych diagnostických vyšetreniach ako amniocentéza.

METODOLÓGIA


 1. Chiu RW, et al. Non-invasive prenatal assessment of trisomy 21 by multiplexed maternal plasma DNA sequencing: largescale validity study. BMJ. 2011; 342:c7401, doi:10.1136/bmj.c7401.
 2. Chen EZ, et al. Non-invasive prenatal diagnosis of fetal trisomy 18 and trisomy 13 by maternal plasma DNA sequencing. PLoS One. 2011;6(7):e21791. doi:10.1371/journal.pone.0021791.
 3. Dan S, et al. Prenatal detection of aneuploidy and imbalanced chromosomal arrangements by massively parallel sequencing. PLoS One. 2012;7(2):e27835.
 4. Fuman Jiang, et al. Non-invasive Fetal Trisomy (NIFTY®) test: an advanced non-invasive prenatal diagnosis methodology for fetal autosomal and sex chromosomal aneuploidies. BMC Med Genomics. 2012 Dec 1;5:57.
 5. Yuan Y, et al. Feasibility study of semiconductor sequencing for noninvasive prenatal detection of fetal aneuploidy. Clin Chem. 2013 May; 59(5):846-9.
 6. Chen S, et al. A method for noninvasive detection of fetal large deletions/duplications by low coverage massively parallel sequencing. Prenat Diagn. 2013 Jun;33(6):584-90.

 

KLINICKÁ VALIDÁCIA


 1. Lau TK, et al. Non-invasive prenatal diagnosis of common fetal chromosomal aneuploidies by maternal plasma DNA sequencing. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Aug; 25(8):1370-4.
 2. Dan S, et al. Clinical application of massively parallel sequencing-based prenatal noninvasive fetal trisomy test for trisomies 21 and 18 in 11,105 pregnancies with mixed risk factors. Prenat Diagn. 2012 Dec;32(13):1225-32.
 3. Lau TK, et al. Clinical utility of non-invasive fetal trisomy (NIFTY®) test--early experience. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Oct;25(10):1856-9.
 4. Lau TK, et al. Non-invasive prenatal screening of fetal sex chromosomal abnormalities: perspective of pregnant women. J Maternal Fetal Neonatal Med. 2012 Dec;25(12):2616-9.
 5. Lau TK, Cheung SW, Lo PS, et al. Non-invasive prenatal testing for fetal chromsomal abnormalities by low-coverage whole-genome sequencing of maternal plasma DNA: review of 1982 consecutive cases in a single center. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014 Mar;43(3):254-64
 6. Yao H, Jiang F, Hu H, et al., Detection of Fetal Sex Chromosome Aneuploidy by Massively Parallel Sequencing of Maternal Plasma DNA: Initial Experience in a Chinese Hospital. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014 Mar 10. doi: 10.1002/uog.13361. [Epub ahead of print]
 7. Zhou Q, Pan L, Chen S, et al. Clinical application of noninvasive prenatal testing for the detection of trisomies 21, 18, and 13: a hospital experience. Prenat Diagn. 2014 Jun 4. doi: 10.1002/pd.4428. [Epub ahead of print]

 

PUBLIKÁCIE S DVOJIČKAMI


 1. Huang X, et al. Non-invasive prenatal screening of fetal Down syndrome by maternal plasma DNA sequencing in twinpregnancies. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013 Mar;26(4):434-7.
 2. Jing Zheng. et al. Eective Non-invasive Zygosity Determination by Maternal Plasma Target Region Sequencing. PLOS ONE. 2013: 8 (6) :e65050