Základné informácie

ruler

NIFTY® test (Non-Invasive Fetal TrisomY test) bol prvým NIPT-om. Do klinického testovania vstúpil v roku 2010 a poskytoval testovanie troch najčastejších trizómií, určenie pohlavia dieťaťa, testovanie aneuploídií pohlavných chromozómov a mikrodelečných syndrómov. S cieľom poskytnúť matkám čo najrozsiahlejšiu informáciu, bol koncom marca 2018 dokončený upgrade, ktorý NIFTY PRO® testu umožňuje testovať všetky numerické chromozomálne aneuploídie a 84 mikrodelečných/duplikačných syndrómov so zvýšením veľkosti analyzovaných dát až štvornásobne. Do dneška bolo vykonaných celosvetovo vyše 3,3 milióny NIFTY PRO® testov.

NIFTY PRO® ZRKADLO VÁŠHO DIEŤATKA

postup pri testovaní

ruler
cloud

PREDTESTOVÉ PORADENSTVO S LEKÁROM, VYPLNENIE A ZASLANIE OBJEDNÁVKY NA NIFTY@ZENTYA.SK.

email

PREŠTUDOVANIE TLAČIVA SO ŽIADANKOU A INFORMOVANÝM SÚHLASOM S TESTOM, ICH VYPLNENIE a PODPÍSANIE LEKÁROM AJ PACIENTKOU.

backup

ODBER VZORKY KRVI.

image

ZASLANIE SKENU/FOTKY VYPLNENEJ ŽIADANKY NA NIFTY@ZENTYA.SK LEKÁROM.


image

VYZDVIHNUTIE VZORKY KURIÉROM.

access

VZORKA SPOLU S DOKUMENTÁCIOU ODCHÁDZA DO LABORTÓRIA BGI.

multi

DORUČENIE VÝSLEDKOVEJ SPRÁVY DO 10 DNÍ.

access

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKU LEKÁROM A V PRÍPADE ZÁUJMU KONZULTÁCIA S GENETIČKOU.

NIFTY PRO® ZRKADLO VÁŠHO DIEŤATKA