Objednať test


Vyplňte formulár nižšie a mailom Vám príde kópia vyplnenej objednávky. Túto vytlačte a podpísanú pošlite poštou alebo jej scan/fotku emailom na nifty@zentya.sk. Dokumenty Voliteľné poistenie a Informovaný súhlas/žiadanka sa podpisujú s lekárom pred odberom a sú súčasťou odberovej sady.

Výber typu služby
Spôsob platby
Ochrana osobných údajov


Voliteľné poistenie
Informovaný súhlas/žiadanka
Objednávka [PDF]