Základné informácie o teste NIFTY PRO®

NIFTY PRO® test (Non-Invasive Fetal TrisomY test) bol prvým prenatálnym neinvazívnym testom. Do klinického testovania vstúpil v roku 2010 a poskytoval testovanie troch najčastejších trizómií, určenie pohlavia dieťaťa, testovanie aneuploídií pohlavných chromozómov a mikrodelečných syndrómov. S cieľom poskytnúť matkám čo najrozsiahlejšiu informáciu, bol koncom marca 2018 dokončený upgrade, ktorý NIFTY PRO® testu umožňuje testovať všetky numerické chromozomálne aneuploídie a 92 mikrodelečných/duplikačných syndrómov so zvýšením veľkosti analyzovaných dát až štvornásobne.

Do dnes bolo vykonaných celosvetovo vyše 15 miliónov NIFTY PRO® testov

Test NIFTY PRO® sa robí z 10ml vzorky krvi matky a dá sa uskutočniť už v 10. týždni tehotenstva. Výsledky sú dostupné do 7 pracovných dní.

Test NIFTY PRO® ponúka vyššiu mieru presnosti ako tradičné skríningové metódy a nehrozí pri ňom riziko spontánneho potratu na rozdiel od invazívnych vyšetrení ako amniocentéza.

Čo zisťuje test NIFTY PRO®?

Test NIFTY PRO® zisťuje okrem iných aj tri najčastejšie chromozómové ochorenia prítomné po narodení – Downov syndróm, Edwardsov syndróm a Patauov syndróm. Nezávislé validačné štúdie preukázali, že test NIFTY PRO® sa vyznačuje presnosťou 99,9 % pri zistení týchto ochorení.

Test NIFTY PRO®  vyšetruje okrem trizómií aj ďalších 92 mikrodelečných a mikroduplikačných syndrómov(kompletný zoznam nájdete v sekcii "TYPY TESTOV NIFTY®") a aneuploídie pohlavných chromozómov. Test NIFTY PRO® dokáže určiť aj pohlavie dieťaťa, ak to budete chcieť vedieť.

Predtým ako podstúpite akékoľvek genetické vyšetrenie, poraďte sa vždy so svojím lekárom, aby ste mali istotu, že plne rozumiete ochoreniam, ktoré sa zisťujú.

 

Testovanie trizómií je možné uskutočniť pri tehotenstve s dvojičkami, tehotenstve s využitím vajíčka darkyne, tehotenstve po IVF, tehotenstve so syndrómom miznúceho dvojčaťa po 8. týždňoch od zániku a tak isto aj pri tehotenstve po bunkovej imunoterapii po 4 týždňoch od podania.

Nezávislé validačné štúdie:

1) Dan S. a kol., „Klinické použitie prenatálneho neinvazívneho testovania fetálnych trizómií, založenom na metóde masívneho paralelného sekvenovania, na testovanie trizómie 21 a 18 v prípadoch 11 105 gravidít so zmiešanými rizikovými faktormi.“ Prenat. Diagn., 32: 1225–1232. doi: 10.1002/pd.4002

2) Dvojito zaslepená validačná štúdia na 3 464 vzorkách krvi vyšetrených testom NIFTY PRO®.